Kunnossapidon suunnittelu ja johtaminen auttaa kiinteistön omistajaa tekemään oikeita liiketoimintapäätöksiä. Kunnossapidon suunnittelun ja johtamisen palveluilla autamme hallitsemaan kiinteistöjesi korjausvelkaa ja kiinteistöstrategiasi mukaista rakennusten elinkaarisuunnittelua (PTS, pitkän tähtäimen suunnitelma).

Kunnossapidon johtamisessa yksi hyväksi havaittu keino on ollut laatia rakennusten nykytila-analyysi eli kiinteistön perus elinkaarisuunnitelma. Tässä laaditaan kiinteistön rakenteiden, rakennusosien, aluerakenteiden ja LVIAS-järjestelmien ja -laitteiden uusimisen /huollon keskimääräisillä kustannuksilla ja kunnossapitojaksoilla perus PTS. Kunnossapitotoimenpiteet visualisoidaan dynaamisella Power Bi -raportoinnilla, mikä tekee kunnossapidon johtamisesta helppoa ja ymmärrettävää. Tämä toimii erinomaisena työkaluna korjausten priorisoinnille sekä tarkemmille selvityksille, tutkimuksille ja suunnitelmille.

Kunnossapito on toki muutakin kuin vain rakennusteknistä perus PTS:ää. Perus PTS:ää voidaan hyvin lähteä tarkentamaan kohdistetuilla tutkimuksilla ja selvityksillä, jotka antavat tarkemman kuvan uusimistarpeesta. Mutta PTS:ään vaikuttaa toki myös kohteen erityispiirteet ja erityisjärjestelmät ja tämän lisäksi myös käyttäjiltä tulee tarpeita ja palautteita.

Johtuen elinkaarisuunnittelun haasteista on sitä varten hyvä tuoda läpinäkyvästi esille ne kaikki toimenpiteet, jotka kyseiseen kiinteistöön kohdistuu, tällöin liiketoimintapäätöksien tekeminen perustuu aidosti PTS:ssä olevaan tietoon. Sillä liiketoimintapäätösien tekemiseen vaikuttaa toki muitakin asioita, kuten väestön ikärakenne, asiakas- ja kaupunkisuunnitelmat sekä asiakas- ja vuokrasopimusnäkökulmat.

PTS kokonaisuudessaan vaatii myös jatkuvaa päivittämistä ja ylläpitoa, joka on hyvä huomioida jo heti kun PTS tietoa aletaan ottamaan haltuun. Hirveän harvoin enää nykypäivänä tähän työhön soveltuu Excel vaan tämä tieto on hyvä viedä joko erilliseen kunnossapitosovellukseen tai osaksi huoltokirja kokonaisuutta. Sen lisäksi että tieto on viety johonkin tietojärjestelmään on tärkeää että tietojen päivityksestä on sovittuna toimintamalli, joka on myös jalkautettu kaikille PTS tietoja käyttäville tahoille.

Eräs asiakas totesi, että vaikka korjausvelkaa oli ikävä esitellä eteenpäin, oli se parempi myöntää ja lähteä aidosti johtamaan tiedolla korjauksien suunnittelua ja aikataulutusta.

Haluatko kuulla lisää? Jätä yhteystietosi lomakkeella tai ole yhteydessä suoraan asiantuntijaamme!
Sovitaan tunnin Teams ja katsotaan, miten voisin auttaa teidän organisaatiotanne saavuttamaan strategianne mukaiset tavoitteet kiinteistöjen ylläpidossa!