Scope1, Scope2, CO2, hiilineutraali, IPCC, KETS, TETS, VAETS, Hinku, kW, MWh, sääkorjaus, ominaiskulutus, EU taksonomia ja mitä muita näitä nyt on ja mihin nämä nyt oikein liittyvät? Mihin näitä käytetään, kuka käyttää ja miten näihin tulisi suhtautua ja reagoida?

No kaiken takana on EU:n lainsäädäntö ja sen takana on taas ilmaston lämpenemisen hillintä eli Euroopan ilmastolain myötä EU sitoutuu olemaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Aiheesta löytyy paljon lisätietoa Ilmastonmuutos | Ajankohtaista | Euroopan parlamentti (europa.eu)

Näistä lähtökohdista jokainen EU:n jäsenvaltio on tehnyt omat ohjelmansa tavoitteisiin pääsemiseksi. Suomen tavoitteet olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä löytyvät Hiilineutraali Suomi 2035 – Ympäristöministeriö ja rakennuksien energiatehokkuuteen liittyvät Suomen lait löytyvät Rakennusten energiatehokkuus – Ympäristöministeriö

No jos näitä kaikkia ei ehdi alkaa perkaamaan on ehkä hyvä keskittyä siihen mihin itse voi vaikuttaa ja se on omien kiinteistöjen energiankulutus, -tehokkuus sekä tästä syntyvät päästöt.

Energia- ja ympäristöjohtamisen palvelumme auttavat asettamaan tavoitteita sekä raportoimaan oikeita asioita, oikea-aikaisesti, siten että määritellyt tavoitteet saavutetaan.

Energiajohtaminen

Vanha viisaus: tiedä mitä kulutat, korostuu nykyisin vieläkin enemmän. Tiedä mitä kulutat ei tarkoita energiakustannusten seuraamista, sillä kustannukset lähtevät kuitenkin aina siitä miten paljon energiaa kulutetaan. Kun tiedetään mitä kulutetaan (MWh, kWh, m3) sekä onko se tehokasta (kWh/m2, dm3/m2) voidaan alkaa löytää niitä tapoja ja keinoja, joilla energian käyttöön voidaan vaikuttaa ja asettaa tavoitteita. Kun tiedetään mitä kulutetaan, voidaan miettiä millaista energiaa ostetaan, kalliimpaa vaiko halvempaa, päästötöntä vaiko päästöllistä. Tässä toki on alueellisia eroja, mutta energiayhtiöt tekevät koko ajan työtä, jolla he saisivat tuotantonsa päästöttömäksi.

Energianseurannan avulla niin vuotojen, laiterikkojen kuin sisäolosuhteidenkin seuranta on mahdollista ja vain tietämällä mitä kuluttaa voi energiankulutukseen vaikuttaa.

Tiedämme, kuinka saamme kulutustiedon haltuun sekä valjastettua sen tuottamaan tietoa päätöksenteon tueksi. Eikö olisi mukava tietää kuukausittain mitä kulutimme, miten se poikkesi tavoitteesta / edellisen vuoden kulutuksesta, mitkä olivat syyt muutoksille ja mitä voisimme tehdä, jotta pääsisimme määriteltyihin tavoitteisiin!

Energiatehokkuussopimukset

Mietittekö energiatehokkuussopimukseen liittymistä vai onko haasteena nykyisen sopimuksen velvoitteiden täyttäminen? Näihin kumpaankin voimme tarjota apuja.

Eräs asiakas totesi, että vihdoinkin joku kertoi insinöörin ymmärrettävästi mitä hänen organisaatioltansa vaaditaan ja odotetaan energiatehokkuussopimukseen liittymisessä ja sen tavoitteiden täyttämisessä. Tästä on hyvä jatkaa!

Haluatko kuulla lisää? Jätä yhteystietosi lomakkeella tai ole yhteydessä suoraan asiantuntijaamme!
Sovitaan tunnin Teams ja katsotaan, miten voisin auttaa teidän organisaatiotanne saavuttamaan strategianne mukaiset tavoitteet kiinteistöjen ylläpidossa!