Palveluihimme kuuluu ylläpidon johtamisjärjestelmien ja huoltokirjajärjestelmien konsultointi, liittyi tarpeenne järjestelmän hankintaan tai käytön laajentamiseen. Mikäli käytössä on jo huoltokirja, pystymme varmasti auttamaan sen käytön tehostamisessa ja tavoitteellisemmassa käytössä.

Huoltokirjassa tärkeintä ole ei ole se mikä järjestelmä on käytössä vaan se, kuinka sitä käytetään ja miten toimintaa seurataan ja johdetaan. Tätä varten on hyvä miettiä missä toimintaympäristössä toimitaan, mitkä ovat toimintamallit sekä kuinka toimintaa seurataan ja mitataan. Ylläpidon johtamisjärjestelmien ja huoltokirjajärjestelmien konsultointi auttaa saamaan kaikki tehot irti tiedolla johtamisesta!

Ylläpidon toiminnanohjausjärjestelmät

Kiinteistöjen ylläpidon toiminnanohjausjärjestelmän yksi komponentti on itse huoltokirjajärjestelmä. Huoltokirjajärjestelmä tyypillisesti sisältää kohde- ja laitetiedot, huoltosuunnitelman eli tehtäväkalenterin, paikan tehdä huollon merkintöjä sekä osion huoltokirjan dokumenteille. Laajennuksina huoltokirjassa on tyypillisesti myös vikailmoitukset, eli kanava, jota kautta kohteen käyttäjät ja vuokralaiset voivat jättää tiloihin kohdistuvia palvelupyyntöjä. Huoltokirjassa voi olla myös osio energianhallinnalle ja PTS:lle eli kunnossapidon suunnittelulle, mutta yhtä lailla nämä voivat olla erillisiä palveluita. Tyypillisesti koko huoltokirja, laajuudesta huolimatta, toimii sekä selaimella että mobiililla. Kun lähdetään puhumaan ylläpidon toiminnanohjausjärjestelmästä sisältää se tyypillisesti kaikki edellä mainitut osiot ja sen lisäksi mm. laajempaa BI raportointia, integraatioita asiakkaan muihin järjestelmiin, mahdollisesti muitakin sovellus laajennuksia kuten sopimustenhallintaa tai laatujohtamista.

Kiinteistöjen ylläpitoprosessien jatkuva parantaminen

Haluamme auttaa asiakkaitamme parantamaan ylläpitoprosessejaan. Lähtökohtana on nykytila-analyysi ja kehittämiskohteiden tunnistaminen, uusien toimintamallien maastoutus ja jatkuva säännöllinen seuranta ja raportointi, jatkuvan parantamisen filosofialla.

Kuka tekee, mitä tekee ja miten asioita seurataan? Näihin kysymyksiin haluamme auttaa löytämään vastauksia ja tarjota seurattavia mittareita ja tavoitteita.

Tähän kokonaisuuteen haluamme tarjota kiinteistöjenylläpidon asiantuntemusta ja kokemusta yli 20 vuoden kokemuksella ja 200 eri asiakasorganisaation toiminnasta.

Haluatko kuulla lisää ylläpidon johtamisjärjestelmien ja huoltokirjajärjestelmien konsultoinnista? Jätä yhteystietosi lomakkeella tai ole yhteydessä suoraan asiantuntijaamme!
Sovitaan tunnin Teams ja katsotaan, miten voisin auttaa teidän organisaatiotanne saavuttamaan strategianne mukaiset tavoitteet kiinteistöjen ylläpidossa!