Huollonhallinta ja sopimusjohtaminen auttavat kiinteistön omistajaa hallitsemaan sekä omaa palveluntuotantoaan että johtamaan ostettuja palveluita. Palvelumme kattavat niin oman toiminnan tehostamisen, kuin kumppaniverkoston seuraamisen ja mittaamisen sekä varmistaa että nämä eivät ole päällekkäisiä tai ettei jokin osa-alue jää huomioimatta.

Huollonhallinta ja operatiivisen toiminnanjohtaminen

Huollonjohtamisessa tulee aina lähteä siitä, että on tiedettävä mitä huolletaan, kuka huoltaa ja miten asiaa seurataan. Usein on tilanne se, että luullaan että joku huoltaa, huoltaja huoltaa mitä konehuoneessa näkee ja huoltokirjassa on vielä kolmas totuus. Tällaisessa kolmen totuuden yhtälössä ei ole voittajia. Jos huoltokirja ei ole kaiken toiminnan ydin, se paikka, jossa on ajantasainen tieto ja joka on kaikkien osapuolien käytettävissä, niin miten kukaan voisikaan tietää, että kuka tekee, mitä tekee ja milloin tekee?

Palveluidemme avulla saat tiedon haltuun ja määriteltyä prosessit, jotka tukevat kiinteistöstrategiaasi. Oli strategia sitten oman toiminnan tehostaminen, palveluiden ulkoistaminen tai palveluiden sisäistäminen.

Sopimusjohtaminen ja palveluiden hankinta

Mitä sopimuksia meillä on? Keiden kanssa sopimuksia on? Milloin sopimukset ovat alkaneet ja mitä ne sisältävät?

Missään nimessä palveluntuottajien kilpailutus ei ole itseisarvo, ja joskus itse kilpailutus on työläämpi kuin siitä saatava hyöty. Mutta sopimuksia kannattaa säännöllisesti tarkastella niin sisällön, hinnan kuin toimittajienkin näkökulmasta. Onko samojen toimijoiden kanssa erilaisia sopimuksia, erisisällöillä ja -ehdoilla? Vastaavatko nykyiset sopimukset nykyisiä tarpeita ja laatuvaatimuksia eli maksammeko oikeista asioista oikeaa hintaa.

Pystymme tarjoamaan asiantuntemusta niin tarjousaineiston laadintaan, tarjouksen vertailuperusteiden määrittelyyn sekä sopimusneuvotteluihin. Olen itse nähnyt, että kilpailuttamalla saa sekä kustannussäästöjä että parempaa palvelua.

Palkkiosanktio-mallit ja laatujohtaminen

Palkkiosanktio-mallin tavoitteena on motivoida palvelukumppaneiden työntekijöitä laadukkaaseen työhön ja tavoitteiden saavuttamiseen erityisen palkkiomallin avulla. Palveluntuottajien kanssa tulee sopia sekä mittarit että tavoitteet, joiden avulla palkkiosanktio-mallia seurataan. Mitattavina asioina voivat olla esim. käyttäjätyytyväisyys, energiansäästö, huoltokirjan käyttö, melkeinpä mikä tahansa asia jota voidaan mitata.

Kiinteistön laatuauditoinnit ovat mainio keino varmistaa, että kiinteistöjesi ylläpito ja palveluntuottajien työ on sopimuksen mukaista. Kiinteistöjen laatuauditoinnit ovat yleensä säännöllisin väliajoin tehtäviä katselmuksia ja niiden tulokset voidaan kytkeä osaksi palveluntuottajien palkkiosanktio-malleja.

Haluatko kuulla lisää? Jätä yhteystietosi lomakkeella tai ole yhteydessä suoraan asiantuntijaamme!
Sovitaan tunnin Teams ja katsotaan, miten voisin auttaa teidän organisaatiotanne saavuttamaan strategianne mukaiset tavoitteet kiinteistöjen ylläpidossa!