Yleistä

Käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme lakisääteiset tai muut sopimusvelvoitteemme. Henkilötietojasi käsitellään noudattaen tietosuojalainsäädäntöä ja tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä perusperiaatteita sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa varmistaaksemme, ettei yksityisyytesi vaarannu. Kuten EU:n tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), Henkilötietolaki (523/1999) ja sähköisen viestinnän tietosuojalaki (515/2004) edellyttävät.

Kumppaneidemme kanssa meillä on voimassa olevat tietoturva-asetuksen mukaiset sopimukset. Niiden mukaisesti olemme saaneet henkilötietojen käsittelijöiltä riittävät takeet siitä, että niiden suorittama henkilötietojen käsittely täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisterinpitäjä ja henkilötiedon käsittelijä

FM Partners Oy toimii rekisterinpitäjänä ja henkilötiedon käsittelijänä. 
FM Partners Oy, Punatuvantie 3 D, 00680 Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn perusteena voi olla lakisääteisten velvoitteiden tai sopimuksien täyttäminen tai asiakkuuksien hoito. Käsittelyperusteena voi olla myös henkilön suostumus, viestintä, markkinointi tai muu vastaava laillinen peruste.

Rekisteröidyn oikeudet 

Tietosuoja-asetuksen mukaisen oikeuden nojalla sinulla on oikeus saada tiedot sinua koskevista henkilötiedoista. Tarvittaessa voimme pyytää sinulta lisätietoja, jotta voimme vahvistaa henkilöllisyytesi.

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, jonka jälkeen henkilötietosi poistetaan.

Tietosuojaa ja rekisteröityjä koskevat yhteydenotot fmpartnersoy(a)fmpartners.fi  

Henkilötietojen siirtäminen

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti EU:n ja ETA:n sisällä. Noudatamme kaikissa EU:n sisäisissä ja myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuvissa siirroissa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja tietosuojalainsäädännön asettamia velvoitteita.

Miten keräämme henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja henkilöiltä itseltään esimerkiksi sähköpostien, verkkosivuvierailujen, puhelujen, sosiaalisen median ja digitaalisiin palveluihimme kirjautumisen yhteydessä.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme ja käsittelemme muun muassa seuraavia henkilötietoja; yritysten ja henkilöiden yhteystietoja (kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite), yhteydenottoihin liittyviä tietoja, ja verkkosivujemme käyttötietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Käsittelemme tietoja vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, joihin henkilötiedot on alun perin kerätty, jollei rekisteröity anna suostumustaan henkilötietojensa käyttämiseksi muihin nimettyihin käyttötarkoituksiin.

Keräämme henkilötietoja muun muassa seuraaviin käyttötarkoituksiin: lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseen, toimeksiantojen-, asiakas- ja yhteistyösuhteiden luomiseen sekä viestintään ja markkinointiin ja verkkosivujemme tietoturvallisuuden varmistamiseen.

Evästeet

Kun kirjaudut sivuille asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.