Tiedolla johtaminen on kivaa!

PowerBI

Tiedolla johtaminen on tietysti fiksua, mutta tiedolla johtaminen on myös kivaa.

Tiedolla johtaminen helpottaa monia asioita. On helpompi asettaa tavoitteita ja seurata tavoitteisiin pääsyä. Tiedolla johtaminen myös helposti paljastaa ali/ylisuoritukset.

Tiedolla johtaminen kiinteistöjen ylläpidossa on haastavaa, johtuen siitä, että tietoa on niin paljon ja se on hyvin erilaista. Tietoa tulee myös hyvin erilaisista lähteistä, käyttäjiltä, antureista, sovelluksista, taloushallinnosta etc. ja koska rakennukset ovat harvoin saman ikäisiä samalla tekniikalla rakennettuja, on myös pakko hyväksyä, realismin ja rahannimissä, että kaikkea haluttua tietoa ei ole välttämätöntä saada ja kuitenkin voidaan saavuttaa hyvä taso tiedolla johtamisessa.

Toki tiedon tulee olla luotettavaa ja oikeaa ennekuin sitä kannattaa alkaa käyttämään tiedolla johtamiseen. Aika usein ensimmäisessä vaiheessa juuri tiedon epätäydellisyys on se, johon tulee kiinnittää huomiota. Mutta se on askel kohti tiedolla johtamista ja väistämätöntä jos tiedolla halutaan johtaa. Tiedon keräämistä ja oikeelliseksi saattamista voidaan myös turhaan pelätä, se yleensä järjestyy siinä laajuudessa kuin on tarvetta. Ja ensimmäisessä vaiheessa voidaan tiedolla johtamien aloittaa myös asioilla, joiden tiedot ovat jo saatavilla ja hyviä. Sen tulokset yleensä motivoivat jatkamaan niillä haasteellisemmillekin aluille, kun huomataan tiedolla johtamisen hyödyt.

Tiedolla johtaminen on kivaa!

No mikä tekee tiedolla johtamisesta kivaa? No se, kun tiedot visualisoidaan eritavoilla ja tiedoissa löytyy selkeästi korreloivia tekijöitä, jotka antavat helposti taas uuden näkövinkkelin koko tietomassaan. Vielä en ole ainakaan omalla kohdallani törmännyt tilanteeseen, etteikö tieto jotenkin yllättäisi, tai ainakin paljastaisi jotain sellaista, johon kannattaa paremmin pureutua ja lähteä etsimään syyseuraussuhteita. Ja toisaalta tiedolla johtamine on koko ajan muuttuva maailma, kiinnittämällä johonkin tunnuslukuun juuri nyt huomioita jää helposti jotkut muut arvot taustalle. Ja tämä tekeekin tiedolla johtamisesta haastavaa ja mielenkiintoista.

Itse koen että tietojen visualisointi on merkittävä osa-alue tiedolla johtamista ja nykyisillä BI työkaluilla se on sekä helppoa että sujuvaa. Raportoinnissa koen tärkeänä kuitenkin oikeat ja fiksut tunnusluvut, mutta toki on visuaalisuudellakin suuri merkitys.  

Iso ero jos tiedot ovat vain Excel taulussa. Alla perinteinen Excel taulukko, jossa tiedot ovat toki sortattavissa ja suodatettavissa. Mutta ei taulukko vielä kerro mikä kohde kuluttaa absoluuttisesti eniten tai missä ominaiskulutus on pienin suhteessa kustannuksiin.

Perus Excel-taulukko

 Samat tiedot PowerBI raportilla

PowerBI visualisointi

Ehkäpä mielipide kysymys, mutta vaikka itse olenkin suuri Excel rakastaja, olen kuitenkin sitä mieltä, että visualisointi tuo selkeää lisäarvoa ja on tullut jäädäkseen tiedolla johtamiseen!