Tarjoamme asiantuntijapalveluita kiinteistöjen ylläpidon johtamiseen ja johtamisjärjestelmien konsultointiin, yli 20 vuoden ja 200 eri asiakasorganisaation kokemuksella.

Haluamme olla asiakkaan kumppani kiinteistöjen ylläpidon johtamiseen ja johtamisjärjestelmien konsultointiin ja siten olla mukana toteuttamassa asiakkaan kiinteistöstrategiaa ja tavoitteisiin pääsemistä. Haluamme olla mukana asiakkaan kumppanina ja asiantuntijana saavuttamassa parempaa ylläpidonjohtamista ja sitä myötä varmistamassa, että rakennukset ovat terveellisisä, turvallisia ja ekoloogisesti kestäviä.

Oli tavoitteena parempi energianhallinta, huollonhallinta/palveluntuottajien johtaminen tai kunnossapidonsuunnittelu ja -johtaminen, tarjoamme asiantuntemustamme sekä tiedolla johtamisen kokemusta kiinteistöjen ylläpitoprosessien hallintaan. Jokainen asiakasorganisaatio on erilainen, jonka takia meillä palvelut rakennetaan asiakkaan kanssa yhteistyössä, siinä järjestyksessä ja sillä laajuudella kuin asiakkaan kulloinenkin tarve vaatii. Meillä ei ole yhtä valmista ratkaisua, joka sopii kaikille vaan palvelu tehdään asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan.  

Palvelumme kuuluu myös erilaiset kiinteistöjohtamisen raportointipalvelut. Kiinteistötietoa on paljon ja raportointi vaatii sekä oikeaa että oikea-aikaista tietoa, mutta myös sillä miten tiedot esitettään on merkitystä. Pystymme räätälöimään raportoinnin ulkoasun, että sisällön asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Voit lukea lisää tiedolla johtamisen uutisesta.

Olemme järjestelmäriippumaton asiantuntija, jolla kuitenkin on eri kiinteistöjen ylläpidonjohtamisjärjestelmistä yli 20 vuoden kokemus. Meillä on kokemusta 200 eri asiakasorganisaatiosta useilta eri asiakassektoreilta kuten kunnat, kaupungit, valtio, kauppa, teollisuus, sijoittajat, työeläkevakuutusyhtiöt ja sairaanhoitopiirit.

Kaikessa tekemisessä pidämme myös mielessä, että kaikki muutos vaatii ihmisten sitoutumista tavoitteisiin. Vaikka toimintamallit olisivat kuinka hyvin hierottuja, rakennusten tekniikka parasta A-luokkaa niin tavoitteisiin ei päästä eikä muutosta tapahdu, jos ihmiset eivät niihin sitoudu. Toimintamme lähtökohta on ihmislähtöinen insinööriys!

Lue lisää palveluistamme!